Lavatory Faucets Guide

 1. การเริ่มใช้งาน

 2. ลักษณะพื้นผิวก๊อกน้ำ

 3. การประกอบก๊อกน้ำ

 4. การจัดเข้าชุด

 • การประกอบก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมีวิธีประกอบแบบต่างๆ ที่เข้าคู่กับจำนวนรูก๊อกน้ำที่กำหนดไว้แล้วบริเวณพื้นที่ด้านบนอ่าง ขอให้คุณแน่ใจว่าได้เลือกก๊อกน้ำที่ตรงกับจำนวนรู

 • ประเภทก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ประเภทก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำแบบมีก้านจับหนึ่งก้าน

  • ควบคุมปริมาณน้ำและอุณหภูมิด้วยก้านจับอันเดียว
  • ออกแบบมาสำหรับอ่างล้างหน้าที่มีรูเดียว
  • เหมาะสำหรับอ่างล้างหน้าที่มีสามรูเมื่อใช้กับฝาครอบปิด
 • ประเภทก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำแบบมีฐาน

  • ตัวก๊อกและก้านจับเป็นชิ้นเดียวเชื่อมต่อกัน
  • การออกแบบที่กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
  • ขนาดพอดีกับอ่างล้างหน้าที่มีรูก๊อกน้ำสามรู ซึ่งวัดความยาวจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ 4 นิ้ว

   

  เลือกดูก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำแบบมีฐาน

 • ประเภทก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกระจายตัว

  • เหมาะสำหรับอ่างล้างหน้าที่มีพื้นที่วางเครื่องแต่งกายขนาดกว้างขึ้นมาและมีขาตั้ง
  • เพิ่มความรู้สึกประณีตในการออกแบบตกแต่งพื้นที่
  • ต้องใช้รูก๊อกน้ำสามรูที่วัดความยาวจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้เท่ากับ 8 ถึง 16 นิ้ว
 • ประเภทก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำชนิดติดผนัง

  • ติดตั้งบนผนังด้านหลังอ่างล้างหน้า
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอ่างล้างหน้าที่ติดตั้งด้านบนเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้าแบบติดผนังและอ่างล้างหน้าแบบฝัง
  • ช่วยให้พื้นที่บริเวณด้านบนเคาน์เตอร์ดูโล่ง

   

   

 • ประเภทก้านจับอ่างล้างมือในห้องน้ำ

  ประเภทก้านจับอ่างล้างมือในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำอ่างล้างมือในห้องน้ำแบบมีคันโยก

  คันโยกตรงเป็นประเภทก้านจับที่ใช้กันมากที่สุดและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมที่รองรับคนที่มีความสามารถทางกายภาพที่แตกต่างกัน

  เลือกดูก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือในห้องน้ำแบบมีคันโยก

 • ประเภทก้านจับอ่างล้างมือในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำแบบก้านจับกังหัน

  ก้านจับที่มีลักษณะเป็นรูปล้อกังหันมักมาพร้อมกับก๊อกน้ำที่มีก้านจับคู่ ก้านจับแบบซี่ล้อนี้แม้มือเปียกก็ยังใช้งานง่าย

  เลือกดูก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าห้องแบบก้านจับกังหัน

 • ประเภทก้านจับอ่างล้างมือในห้องน้ำ

  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำพร้อมก้านจับทรงวงรี

  ก้านจับทรงไข่มีทั้งในก๊อกน้ำที่มีก้านจับเดียวและก้านจับคู่ ก้านจับทรงไข่มีลักษณะค่อนไปทางลูกบิดและหมุนได้ง่ายในฝ่ามือของคุณ

  เลือกดูก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำพร้อมก้านจับทรงวงรี

 • ถัดไป: เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบให้เข้าชุด

  ก่อนหน้า: เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวอ่างล้างหน้า