Kohler Global Projects

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาที่หลากหลาย จากภูเขาที่แข็งแกร่งถึงป่าดงดิบที่เขียวชอุ่มหรือทะเลทรายสีทอง จากชายหาดที่งดงามถึงเมืองโบราณ
เป็นความแตกต่างที่สะท้อนผ่านความหลากหลายทางแฟชั่น สถาปัตยกรรม สุนทรียภาพทางการออกแบบของภูมิภาคนี้ เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจของเส้นสาย
ทางเรขาคณิตและรูปทรงตามธรรมชาติ ที่นำเสนอคุณสมบัติอันเป็นเลิศของสุขภัณฑ์ KOHLER และ KALLISTA ด้วยดีไซน์ที่น่าหลงใหล เทคโนโลยีแถวหน้า
และชิ้นงานที่พิถีพิถัน คุณจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์และประสิทธิภาพเหนือระดับที่ยากจะลืม