เลือกตามขนาดของโถสุขภัณฑ์

แบบหน้ายาว
แบบหน้ายาว

เลือกตามการควบคุมหรือคุณสมบัติ

ระบบฆ่าเชื้อก้านฉีดชำระด้วยแสง UV
ระบบฆ่าเชื้อก้านฉีดชำระด้วยแสง UV
ระบบอุ่นฝารองนั่ง
ระบบอุ่นฝารองนั่ง

เลือกตามสินค้ายอดนิยม

C3-050
C3-050
C3-150
C3-150