Kohler Bathroom and Kitchen

สุขภัณฑ์แบบทัชเลส

สุขภัณฑ์แบบทัชเลส

เมื่อไม่มีการสัมผัส โอกาสที่จะรับเชื้อโรคโดยตรงหรือสิ่งสกปรกทั้งหลายก็ย่อมน้อยลง การกดชำระล้าง เพียงแค่ยกมือค้างไว้เหนือถังพักน้ำ

 • เพียงยกมือค้างไว้เหนือเซ็นเซอร์

  เพียงยกมือค้างไว้เหนือเซ็นเซอร์

  เทคโนโลยีทัชเลส (ไร้การสัมผัส) เราได้ทำการติดตั้งมาก่อนแล้วในสุขภัณฑ์หรือในชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมบางรุ่นของโคห์เลอร์ ซึ่งเหมาะกับห้องน้ำส่วนใหญ่โดยทั่วไป เริ่มต้นง่ายๆ ในการกดชำระล้างแบบไร้การสัมผัส เพียงยกมือค้างไว้เหนือถังพักน้ำ

  • การกดชำระล้าง เพียงแค่ยกมือค้างไว้เหนือเซ็นเซอร์ ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรค
  • สามารถเลือกระดับการประหยัดน้ำในการชำระล้างได้
  • สามารถเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทั่วไปมาเป็นแบบไร้การสัมผัสได้โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
  • ใช้แบตเตอรี่ ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
  ดูการทำงานของระบบฉีดน้ำ: ชมวิดีโอ