72415T-E2-CP
72415T-E2-CP
72415T-E2-CP
72415T-E2-CP

AWAKEN

หัวฝักบัวสายอ่อน
K-72415T-E2-CP
สี : โครเมี่ยม
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

คุณสมบัติ

  • หัวฝักบัวถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • เกลียวขอ้ต่อ G1/2"
  • หัวฝักบัวปรบัน้ำได้3 ระด
  • มีอัตราการไหล 6.32 ลิตรต่อนาที ที่ระดบัความดนัน้ำ 1 บาร์

บริการ & สนับสนุน

มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่น หรือ สำนักงานในท้องถิ่น ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ในทุกตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ