99258X-4CD-CP
99258X-4CD-CP
99258X-4CD-CP
99258X-4CD-CP

SINGULIER

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
สุนทรียแห่งความงาม ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย
K-99258X-4CD-CP
สี : โครเมี่ยม
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
สุนทรียแห่งความงาม ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย

คุณสมบัติ

  • ผลิตจากทองเหลือง
  • พร้อมเซรามิกวาล์วขนาด 35 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อตัราการไหลของน้ำที่ใช้แรงดันน้ำต่ำ
  • โยกและหมนุเพือ่ใชง้าน
  • ติดตั้งง่าย

บริการ & สนับสนุน

มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่น หรือ สำนักงานในท้องถิ่น ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่สามารถใช้ได้ในทุกตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ